• Çekme ve akma mukavemeti, % uzama, Agt ve kesit daralmasının hesaplanması
 • Nervür geometrisinin belirlenmesi
 • Yüzey kontrolü için EN 10263-1 standardına göre şişirme testi yapılması
 • Yüzey ve İç yapı kontrolü için Bükme ve Geri bükme testlerinin yapılması
 • % Tufal miktarı tespitinin yapılması
 • Mikroyapı analizi
 • Dekarbürizasyon derinliğinin tayini
 • Mikrotemizlik sayımı
 • Tane büyüklüğü
 • Östenit tane büyüklüğü
 • Küreselleşme Oranın Tayini
 • Hata analizi
 • Tane sınırlarında sementit çökelmesi tayini
 • Numune yüzey incelemeleri
 • Segregasyon testi
 • Merkez sertleşebilirlik testi
 • Östenit tane büyüklüğü testi
 • Su analiz testleri
 • Sertlik ölçümleri
 • Özdirenç testi
 • Çelik numunelerinin içeriğindeki elementlerin konsantrasyon tayini
 • Kireç, Alüminyum, florit ve ferro alyajların kimyasal içeriğinin tespiti
 • Çelik numuneleri ve ferro alyajların içeriğindeki %C ve %S oranı tespiti
 • Çelik numunelerinin içeriğindeki %N ve %O ve %H oranı tespiti